direct naar inhoud van Regels
Plan: Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Roosendaalsebaan 10
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0879.WPRoosendaalsb10-VS01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

Het wijzigingsplan "Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Roosendaalsebaan 10" met identificatienummer NL.IMRO.0879.WPRoosendaalsb10-VS01 van de gemeente Zundert.

1.2 verbeelding

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassingsverklaring

2.1 Toepassingsverklaring verbeelding

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert" van de gemeente Zundert, zoals vastgesteld op 4 september 2012, overeenkomstig de wijze, zoals vervat in de verbeelding behorende bij onderhavig wijzigingsplan.

2.2 Toepassingsverklaring regels

De regels van het bestemmingsplan "Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert" van de gemeente Zundert, zoals vastgesteld op 2 november 2018, zijn op dit wijzigingsplan overeenkomstig van toepassing.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Roosendaalsebaan 10” van de gemeente Zundert.