Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kraaiheuvelstraat 1, Kraaivenstraat 1 en Eendenkooistraat 2a te Achtmaal
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0879.BPkraaiheuvelstr1-VS01

Vaststellingsbesluit