Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Koepelstraat 3
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0879.WPkoepelstraat3-OW01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Koepelstraat 3’ van de gemeente Zundert;

1.2 verbeelding

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0879.WPkoepelstraat3-OW01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassing

Van toepassing zijn de regels van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ van de gemeente Zundert, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

3 Algemene regels

Artikel 3 Overige regels

Van toepassing zijn de regels van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ van de gemeente Zundert, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Koepelstraat 3”.