direct naar inhoud van Regels
Plan: Pannenschuur Buiten ong
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0824.WPPANNENSCHUURB01-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Regels wijzigingsplan

Artikel 1 Bestaande regels van toepassing

De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Woongebieden' zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0824.BPWoongebieden-0006 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen) zijn onverkort van toepassing op het wijzigingsplan 'Pannenschuur Buiten ong' van de gemeente Oisterwijk, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2 en 3 van de regels van dit wijzigingsplan.

Artikel 2 Aanvulling op bestaande regels

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 geldt het volgende:

2.1 Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan 'Pannenschuur Buiten ong' als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0824.WPPANNENSCHUURB01-VA01 van de gemeente Oisterwijk.

Artikel 3 Aanpassing lid 17.2 sub b onder 1 en sub c onder 3

Artikel 17.2 sub b onder 1 komt als volgt te luiden:

  hoofdgebouw   aanbouw en uitbouw, bijgebouw en overkapping   bouwwerk, geen gebouw zijnde   afwijk/wijz  
b. het aantal bedraagt niet meer dan:
1. woningen per aanduiding,
 
Zie aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'       Lid 17.6.1  


Artikel 17.2 sub c onder 3 komt als volgt te luiden:

  hoofdgebouw   aanbouw en uitbouw, bijgebouw en overkapping   bouwwerk, geen gebouw zijnde   afwijk/wijz  
c. als woningtype is toegestaan:
3. ter plaatse van de aanduiding “aaneengebouwd”

3a. Vrijstaand
3b twee-aaneen
3c aaneengebouwd
3d gestapeld

 
Ja
Ja
Ja
nee  
    Lid 17.6.1