direct naar inhoud van Artikel 21 Algemene aanduidingsregels
Plan: Bedrijventerrein Oisterwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0824.BPbedrijventerrein-0004

Artikel 21 Algemene aanduidingsregels

21.1 Ecologische verbindingszone

Ter plaatse van de aanduiding 'ecologische verbindingszone', een zoekgebied voor een ecologische verbindingszone.

21.1.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a Verbod

Het is verboden voor de aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een vergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

  • a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m² ter plaatse van de gronden met de aanduiding 'ecologische verbindingszone'.

b Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in sub a zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor:

  • a. de geschiktheid van gronden met de aanduiding 'ecologische verbindingszone' voor het verwezenlijken van een ecologische verbindingszone niet onevenredig wordt geschaad;
  • b. alvorens over het verlenen van omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden te beslissen wint het bevoegd gezag hieromtrent schriftelijk advies in van de waterbeheerder.