direct naar inhoud van Kennisgeving
Plan: Exploitatieplan De Hooivork II
Status: ontwerp
Plantype: exploitatieplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0809.DeHooivorkII-EP06

Kennisgeving

Ontwerp herziening exploitatieplan Hooivork II, De Moer, herziening 2016

NL.IMRO.0809.DeHooivorkII-EP06

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerp 'Herziening exploitatieplan Hooivork II 2016' voor iedereen ter inzage ligt. Dit ter voldoening aan het gestelde in artikel 6.14 Wet ruimtelijke ordening.

Het ontwerp 'Herziening exploitatieplan Hooivork II 2016' behoort bij het bestemmingsplan Hooivork II. Hooivork II betreft een woningbouwlocatie in De Moer.

Exploitatieplan inzien

U kunt het ontwerp exploitatieplan inzien. U kunt dit doen van donderdag 27 oktober 2016 tot en met woensdag 7 december 2016. U kunt terecht in Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0416-289111 of bij de informatiebalie in Het Klavier. Bekijk het plan ook via www.loonopzand.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactie geven

Belanghebbenden kunnen binnen de genoemde periode een mondelinge of schriftelijke zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:

De gemeenteraad van Loon op Zand

Postbus 7

5170 AA Kaatsheuvel.

Contact

Wilt u meer informatie of een mondelinge zienswijze geven? Neem dan contact op met dhr. G.A.J. van de Water van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0416-289126, of e-mail: G.vandeWater@loonopzand.nl.