direct naar inhoud van Kennisgeving
Plan: Aanduiden woning als plattelandswoning, Bergstraat 55 te Loon op Zand
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0809.OVBergstraat55-VG01

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 en artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 27 mei 2014 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het aanwijzen van de bedrijfswoning op het perceel Bergstraat 55 te Loon op Zand als plattelandswoning.

Vergunning inzien

U kunt de vergunning inzien. Dit geldt ook voor de stukken die daar bij horen. U kunt dit doen tot en met dinsdag8juli 2014. U kunt terecht bij de balie Openbare Ruimte in de gemeentewinkel, Nieuwe Markt 5 in Kaatsheuvel. Maak hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 0416-289111 of bij de receptie in de gemeentewinkel. Ook kunt u de vergunning bekijken via www.loonopzand.nl.

Beroep

Tegen de vergunning kan binnen de genoemde termijn beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die op tijdeen zienswijze hebben gegeven over het besluit;
  • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen.

Stuur uw beroepsschrift naar:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA Breda.

Een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u dit wenst kunt u, tegelijk met de indiening van uw beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

Wilt u meer Informatie?

Neem dan contact op met de heer H. Hooning van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0416-289156 of e-mail: h.hooning@loonopzand.nl.