Gemeente Loon op Zand

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’

 

Bijlagen bij de toelichting:

 

Bijgevoegd:

 

Bijlage 1

Lijst van afkortingen en begrippen

 

Bijlage 2

Projectorganisatie

 

Bijlage 3

Lijst van informatie

 

Bijlage 4

Retrospectieve toets

 

 

Afzonderlijk:

 

Bijlage 5

Nota inspraak en nota vooroverleg

 

Bijlage 6

Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

 

Bijlage 7

Gebiedsvisie voor bebouwingsconcentraties

 

Bijlage 8

Milieueffectrapport bij het Bestemmingsplan buitengebied + Aanvulling

 

Bijlage 9

Rapport akoestisch onderzoek Buitengebied 2011. Gemeente Loon op Zand

 

Bijlage 10

Tussenuitspraak Raad van State (201202455/3/R3), 11 september 2013

 

Bijlage 11

Vaststellingsbesluit 15 december 2011 (IDN: NL.IMRO.0809.BPBuitengebied2011-VG01)

 

Bijlage 12

Vaststellingsbesluit 16 december 2013