Gemeente Loon op Zand

 

Bestemmingsplan “Bebouwing noordwand Kasteelweide”

 

Bijlagen bij de toelichting:

 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van een woningbouwontwikkeling nabij de Kasteelweide te Loon op Zand

tb_NL.IMRO.0809.bpbnwkasteelweide-VA01_Akoestischrapport.pdf

 

Verkennend bodemonderzoek Oranjeplein 6a e.o., Loon op Zand

tb_NL.IMRO.0809.bpbnwkasteelweide-VA01_Bodemonderzoek.pdf

 

Loon op Zand, Oranjeplein – Kasteelweide (Een lnventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven)

tb_NL.IMRO.0809.bpbnwkasteelweide-VA01_Veldonderzoek.pdf

 

Nota Zienswijzen

tb_NL.IMRO.0809.bpbnwkasteelweide-VA01_NotaZienswijzen.pdf