Gemeente Loon Op Zand

 

Bestemmingsplan ‘Hooivork II’

 

Bijlagen bij de toelichting:

 

Bijlage 1

Verkennend bodemonderzoek, Lankelma Ingenieursbureau, december 2009

 

Bijlage 2

Aanvullend bodemonderzoek, Lankelma Ingenieursbureau, oktober 2010

 

Bijlage 3

Watertoets, Oranjewoud, oktober 2010

 

Bijlage 4

Quickscan flora en fauna, EcoConsultancy BV, februari 2010

 

Bijlage 5

Aanvullend ecologisch onderzoek, EcoConsultancy BV, september 2010

 

Bijlage 6a

Inventariserend archeologisch veldonderzoek, ADC Archeoprojecten, oktober 2010

 

Bijlage 6b

Inventariserend archeologisch veldonderzoek, ADC Archeoprojecten, oktober 2010

 

Bijlage 7

Verslag vooroverleg bestemmingsplan Hooivork II, gemeente Loon op Zand

 

Bijlage 8

Verslag informatieavond Hooivork II, gemeente Loon op Zand

 

Bijlage 9

Verslag ingediende reacties informatieavond Hooivork II, gemeente Loon op Zand

 

Bijlage 10

Nota Zienswijzen, gemeente Loon op Zand

 

Bijlage 11

Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Hooivork II, De Moer, 22 september 2011