Gemeente Loon op Zand

 

Bestemmingsplan De Hoogt III

 

Bijlagen bij de toelichting:

 

Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek, UDM Midden, 31 maart 2011

tb_NL.IMRO.0809.DeHoogt3-VG01_01.pdf

 

Bijlage 2 Rapport akoestisch onderzoek, Croonen Adviseurs, 25 juli 2011

tb_NL.IMRO.0809.DeHoogt3-VG01_02.pdf

 

Bijlage 3 Onderzoek luchtkwaliteit, Aveco de Bondt, 21 juni 2011

tb_NL.IMRO.0809.DeHoogt3-VG01_03.pdf

 

Bijlage 4 Kwantitatieve risicoanalyse t.g.v. de aardgastransportleiding kern Loon op Zand, 23 december 2010

tb_NL.IMRO.0809.DeHoogt3-VG01_04.pdf

 

Bijlage 5 Quickscan flora en fauna, Croonen Adviseurs, 18 april 2011

tb_NL.IMRO.0809.DeHoogt3-VG01_05.pdf

 

Bijlage 6 Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, SOB Research, juli 2011

tb_NL.IMRO.0809.DeHoogt3-VG01_06.pdf

 

Bijlage 7 Externe veiligheidsonderzoek, Oranjewoud, 14 mei 2012

tb_NL.IMRO.0809.DeHoogt3-VG01_07.pdf

 

Bijlage 8 Nota inspraak en vooroverleg, Croonen Adviseurs, 20 januari 2012

tb_NL.IMRO.0809.DeHoogt3-VG01_08.pdf

 

Bijlage 9 Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen, Croonen Adviseurs, 14 mei 2012

tb_NL.IMRO.0809.DeHoogt3-VG01_09.pdf

 

Bijlage 10 Raadsbesluit bestemmingsplan De Hoogt III, gemeente Loon op Zand, 28 juni 2012

tb_NL.IMRO.0809.DeHoogt3-VG01_10.pdf