Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oranjestraat 129
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0784.BPOranjestraat129-vg01

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

 
  1. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, de doeleindenomschrijving en de overige regels.
  2. Het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan;
  3. Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde in lid a. indien strikte toepassing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen worden gerechtvaardigd.