direct naar inhoud van Artikel 9 Slotregel
Plan: Wildpleintje 39
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0785.BP2012001Wildplein-ow01

Artikel 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Wildpleintje 39".

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ..........................................................................

De voorzitter, De griffier,