direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Akkerweg-Poppelseweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0785.BP2010008Akkerweg-vg02

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor 'Agrarisch' (A) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. agrarische doeleinden, in de vorm van agrarische bodemexploitatie met bijbehorende voorzieningen;
  • b. behoud en ontwikkeling van (kleinschalige) landschapselementen;
  • c. behoud, herstel en/of ontwikkeling van (on- en halfverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;
  • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen behoudens wanneer het bestemmingsvlak voorzien is van de dubbelbestemming 'Leiding-Gas'
  • e. extensief recreatief medegebruik.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen
  • a. op of in deze gronden mogen geen nieuwe gebouwen, met uitzondering van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, worden gebouwd.
  • b. de (bouw)hoogte van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen mag niet meer dan 3 meter en de oppervlakte mag niet meer dan 1,5 hectare bedragen.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 5 meter.