direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene procedureregels
Plan: Recreatieve Poort Goirle
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0785.BP2010004Recrpoort-vg01

Artikel 10 Algemene procedureregels

Bij het verlenen van een ontheffing overeenkomstig een in het plan opgenomen ontheffingsbevoegdheid nemen burgemeester en wethouders de volgende regels in acht:

  • a. de voorgenomen ontheffing met bijbehorende stukken ligt gedurende twee weken voor een ieder ter inzage;
  • b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren in een of meer in de gemeente verspreid wordende dag- enĀ / of nieuwsbladen bekend;
  • c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen omtrent de voorgenomen ontheffing in te dienen bij burgemeester en wethouders.