direct naar inhoud van Regels

Bakertand, Abcovenseweg e.o. 2015

Status: vastgesteld
Identificatie: NL.IMRO.0855.BSP2015005-d002
Plantype: bestemmingsplan

Bijlagen bij de toelichting

 

 

Bijlage 1 Inventarisatie alle risicobronnen en verantwoording

Inventarisatie alle risicobronnen en verantwoording

 

Bijlage 2 Advies brandweer

Adviesbrief Brandweer

 

Bijlage 3 Notitie behandeling zienswijzen

Notitie behandeling zienswijzen

 

Bijlage 4 Tussenuitspraak Raad van State

Tussenuitspraak Raad van State

 

Bijlage 5 Nota van wijzigingen en aanvullingen

Nota van wijzigingen en aanvullingen

 

Bijlage 6 Concept QRA Kwantitatieve risicoanalyse Primagaz

Concept QRA Kwantitatieve risicoanalyse Primagaz

 

Bijlage 7 Beoordeling concept QRA door OMWB

Beoordeling concept QRA door OMWB

 

Bijlage 8 Aanvullende verantwoording groepsrisico Primagaz

Aanvullende verantwoording groepsrisico Primagaz