direct naar inhoud van Artikel 20 Slotregel
Plan: Centrumgebied
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0785.BP2011004Centrum-vo02

Artikel 20 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Centrumgebied".

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ..........................................................................

De voorzitter, De griffier,