Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Landgoed Leijkant
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0785.BP2012002Leijkant-vo01

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.