BESTEMMINGSPLAN

VIJFHUIZENBAAN 1-3 RIEL

BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING

 

 

1.       Verkennend bodemonderzoek Vijfhuizenbaan 1-3 te Riel, Bodex Milieu B.V., 10 februari 2014

2.       Quick scan beschermde natuurwaarden plangebied Vijfhuizenbaan 1 en 3 te Riel, Ecologisch Adviesbureau Cools, januari 2014

3.       Onderzoek amfibieŽn plangebied Vijfhuizenbaan 1 en 3 te Riel, Ecologisch Adviesbureau Cools, juni 2014

4.       Ontwikkeling bedrijfskavels Vijfhuizenbaan 1-3 Riel, stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan voor bebouwing en landschap, Stegenga Werkplaats voor Stedenbouw, november 2014