direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing bestemmingsplan
Plan: Boschkens-Surfplas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0785.bp2010010Boschsurf-vg01

1.2 Ligging en begrenzing bestemmingsplan

In figuur 1.1 is globaal de ligging van het bestemmingsplan aangegeven.

Het plangebied is gelegen in de noordelijke randzone van de gemeente Goirle. Het betreft de gronden waar de woningbouwontwikkeling is beoogd tussen de Surfplas en het bosgebied. Het plangebied kent globaal de volgende begrenzing. Aan de oostzijde van het plangebied is het bosgebied van Boschkens gelegen. Het (toekomstige) bedrijventerrein Tradepark 58 vormt de begrenzing van het plangebied aan de noord- en westzijde. Het gedeelte van de Surfplas dat tot de gemeente Goirle behoort, is eveneens onderdeel van het plangebied. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Rillaersebaan.

Ten noorden van de woningbouwontwikkeling wordt een klein gedeelte binnen het bestemmingsplan opgenomen dat onderdeel is van het bedrijventerrein Tradepark 58. De gemeente Tilburg heeft voor de omliggende gronden reeds een uitwerkingsplan vastgesteld. Eén deel ligt nu nog binnen de gemeente Goirle. Vanaf 2012 vindt er een grenscorrectie plaats, waarmee deze gronden ook bij de gemeente Tilburg horen. De gemeente Tilburg heeft de gemeente Goirle verzocht dit gedeelte op te nemen in het bestemmingsplan, zodat hier geen 'planologisch gat' ontstaat.

afbeelding "i_NL.IMRO.0785.bp2010010Boschsurf-vg01_0001.jpg"

Figuur 1.1 Globale ligging plangebied