Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Kom Chaam 2005, partiële wijziging Antoniushof
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1723.wpAntoniushof-vs01

Artikel 2 Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als: 'Regels wijzigingsplan Kom Chaam 2005, partiële wijziging Antoniushof'
.
Behoort bij het besluit van de raad der gemeente Alphen-Chaam d.d.
tot vaststelling van hetbestemmingsplan ‘Kom Chaam 2005, partiële wijziging Antoniushof’.
 
Mij bekend,
  
de griffier.